00 Algemeen
- Voor het werk geldende voorwaarden
- Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V.)
- Bepaling nutsbedrijven
- Bepaling van het gemeentelijk bouw en woningtoezicht
- Het bouwbesluit

Wijzigingen tijdens de bouw
Tijdens de bouw kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving met tekeningen worden aangebracht na goedkeuring van de directie. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan werk. Ook voor wat betreft wijzigingen die van overheidswege of door nutsbedrijven worden opgedragen, wordt een dergelijk voorbehoud voor gemaakt. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen zijn niet mogelijk.

01 Planopzet
Het project is gelegen op de hoek van de Broekweg/Aerdmennekeslaan. Het plan bevat tien woningen uitgevoerd in drie verschillende types. Het plan omvat twee twee-onder-een-kap, drie en vijf aaneen-geschakelde woningen. Elk voorzien van eigen tuin.

02 Peil van de woning
Als peil, P=0 geldt de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatste van de hoofdentree van de woning. De peilmaat is vastgesteld op aanwijzing van de gemeente.

03 Grondwerk
Voor de bouw wordt het nodige grondwerken verricht voor de fundering, leidingen en bestratingswerkzaamheden.

04 Riolering
De binnen- en buitenrioleringen en de hemelwaterafvoeren worden volgens de geldende voorschriften uitgevoerd en aangesloten op de gemeenteriolering. De rioleringen worden uitgevoerd in kunststofbuis, bestaande uit recyclebaar PVC volgens de geldende NEN-normen. De riolering wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en stankafsluiters.

05 Metselwerk
Alle in het zicht komende metselwerken van de buitengevels worden uitgevoerd als schoon metselwerk volgens monster. De spouwmuur zal voorzien zijn van isolatie met een Rc-waarde conform bouwbesluit. Niet dragende wanden zijn van gipsblokken in de dikte zoals op tekening staat aangegeven. Alle binnenwanden zullen voldoen aan de geluidsisolatie-indices conform de norm NEN 1070 “geluidswering in woongebouwen”.

06 Gevelbekleding
Alle in zicht komende gevelkleding aan de voorgevel zal worden uitgevoerd als volkernplaat. Isolatie is achter deze constructie vakkundig verwerkt.

07 Vloeren
De begane grondvloer van de woningen bestaat uit betonnen constructie met daarop een steenachtige afwerkvloer. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als kanaalplaat, ook afgewerkt met een steenachtige afwerkvloer. Met daarbij de geluidsisolatiewaardes in acht genomen. De dikte is bepaald door de constructeur.

08 Daken
De hellende daken worden opgebouwd door middel van een constructief vooraf vervaardigd dakelement, welke aan de onderzijde is afgewerkt met een in het zicht blijvende wit afgewerkte plaat. De bovenzijde wordt afwerkt met dakpannen. Het platte dak wordt gemaakt van een constructieve kanaalplaat, hierop wordt isolatie aangebracht en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De onderzijde zal worden afgewerkt met spuitwerk.

09 Kozijnen, ramen & deuren
Alle kozijnen zullen worden geleverd in hardhout volgens KOMO-attest. De kozijnen worden in de timmerfabriek gespoten en in het werk afgelakt. Alles wordt voorzien van de nodige tocht- c.q. condensprofielen. De toegangsdeuren van de woningen worden geleverd volgens KOMO-attest. Boven de entree wordt een luifel gerealiseerd, deze zal worden uitgevoerd in glas. Alle buitenkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van in-braakwerend hang & sluitwerk.

10 Trappen
De trappen naar de verdiepingen worden uitgevoerd in een lichte kleur gegronde vurenhouten trap. Aan de wandzijde een leuning worden geplaatst.

11 Aftimmerwerken
Afgelakte vloerplinten in alle ruimten in de woningen m.u.v. wanden in kasten, bergkasten en ruimtes voorzien van wandtegels. Verder worden waar nodig aftimmerlijsten aangebracht.

12 Tegelwerken
Wandtegels zullen worden geplaatst volgens monster. Wanden in de badkamer worden in geheel voorzien van tegels. Toilet wordt tot +- 1500mm+ vloer voorzien van wandtegels. Vloertegels zullen op badkamer en toilet geplaatst worden zoals monster.

13 Stukadoorswerk
Alle binnenwanden van de woningen – behalve in de kasten en bergkasten en daar waar tegelwerk omschreven staat – worden behang klaar opgeleverd. Plafonds worden voorzien van spuitwerk, met uitzondering van kasten en bergkasten.

14 Schilderwerk
Het buitenschilderwerk van de houten panelen, kozijnen en buitendeuren wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Binnenschilderwerk van de houten buitenkozijnen, ramen en buitendeuren en van al het in zicht blijvende houtwerk binnen, wordt uitgevoerd in dekkend systeem. De binnendeuren en –kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt.

15 Beglazing
Alle glasopeningen in de buitenkozijnen van de woningen worden voorzien van de benodigde isolerende HR++ meerlaagse beglazing. Waar nodig wordt, in verband met de eisen van de brandweer, brandwerend glas toegepast.

16 Keukeninrichting
Voor het leveren en plaatsen van een keuken is een stelpost per woning opgenomen van:
Woning type A: € 2500,- inclusief btw.
Woning type B: € 1500,- inclusief btw.
Woning type C: € 1500,- inclusief btw.

17 Waterleiding
De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. Warm watervoorziening door middel van een cv-combiketel.

18 Sanitair
Het te leveren sanitair voor de woningen bestaat uit:
Toilet: Een complete closetcombinatie.
Badkamer: Douche met RVC doucheput en glijstangcombinatie met handdouche, wastafelcombinatie compleet met wastafelmengkraan.

19 Gasleiding
Vanaf de gasmeter wordt een gasleiding gelegd naar het fornuis en de cv-ketel. De aansluitkosten van het nutsbedrijf zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom.

20 Centrale verwarming
Woning zal worden geleverd inclusief complete gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie. Geïnstalleerd wordt een HR-combi gaswandketel met warm watervoorziening in een gesloten uitvoering. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De luchttoevoer en de rookgasafvoer worden gecombineerd uitgevoerd.

21 Ventilatievoorzieningen
Mechanische ventilatie volgens huidige voorschriften.

22 Elektrische installaties
Elektrische installaties uit te voeren volgens de voorschriften van het energiebedrijf. Schakelaars en wandcontactdozen zijn het type inbouw, in de kleur gebroken wit. De aansluitkosten van de nutsbedrijven zijn ingebroken in de koop-/aanneemsom. De kosten van ingebruikstelling zijn voor rekening van de koper. De omvang van de elektrische installaties voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de NEN 1010.

23 Buitenruimte
De losstaande bergingen worden uitgevoerd in prefab hout met APP dakbedekking. Erfafscheidingen zijn niet opgenomen.

Voorbehoud
Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. Ook aan de teksten, afbeeldingen en tekeningen is grote aandacht besteed. Informatie op deze website is echter onder voorbehoud en vervangt nooit de technische tekeningen. Opgenomen afbeeldingen ondersteunen bij het in beeld brengen van het plan, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.